RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00- 8.30 - zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, rozmowy indywidualne,obserwacja pedagogiczna, czynności porządkowo- gospodarcze, ćwiczenia poranne,toaleta;
8.00 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
8.30- 9.00 - śniadanie (lepiej się nie spóźniać, niezdrowo jeść chłodne posiłki i smutno samemu siedzieć przy stoliku);
9.00- 10.00 - projektowane sytuacje edukacyjne wg planu nauczyciela;
10.00- 11.30- wycieczki, spacery, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub
w sali przedszkolnej;
11.30- 12.00- obiad;
12.15- 14.15 - odpoczynek bierny (leżakowanie- dzieci młodsze), odpoczynek czynny (dzieci starsze - gry i zabawy organizowane, pobyt na świeżym powietrzu);
14.30- 15.00- podwieczorek;
15.00- 17.00- zajęcia indywidualne /wyrównawcze i z dzieckiem zdolnym/, zabawy w kącikach zainteresowań, konsultacje indywidualne z rodzicami, pobyt na powietrzu, rozchodzenie się dzieci;

Przedszkolowo.pl logo