PRACOWNICY

KADRA PEDAGOGICZNA

dyrektor - mgr Bogumiła Zamojska,
wicedyrektor- mgr Agnieszka Zborowska,
Nauczyciele:
mgr Dorota Wójcik- nauczyciel mianowany,
mgr Katarzyna Rowińska- nauczyciel kontraktowy,
mgr Beata Sawicka - nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Wrona- nauczyciel mianowany,

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

Małgorzata Musiejuk - pomoc nauczyciela
Bożena Kobyłka - starsza woźna
Agnieszka Kozieł - woźna/pomoc administracyjna,
Grażyna Jewuła - kucharz/ woźna
Elżbieta Krauze - kucharz
Ryszard Gruszczyk - pracownik gospodarczy
Przedszkolowo.pl logo