DOKUMENTY

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

NASZE PRZEDSZKOLE JEST:
- bezpieczne i przyjazne dzieciom;
- atrakcyjnie usytuowane, otoczone zielenią, umożliwiające dzieciom zabawę we własnym ogrodzie z nowoczesnym placem zabaw;
- wyposażone w duże, słoneczne sale zabaw;
- zapewniające zdrowe, urozmaicone, estetycznie przygotowane i podawane posiłki;
- wyposażone w bogatą bazę dydaktyczną dostosowaną do wieku dzieci.
NASZE PRZEDSZKOLE POSIADA:
* wysoko wykwalifikowaną i oddaną dzieciom kadrę pedagogiczną,
* ciekawe propozycje wspólnego spędzania czasu z dziećmi i rodzicami:
uroczystości, imprezy, spotkania, warsztaty, pikniki, zajęcia otwarte, integracyjne, imieniny dzieci;
* atrakcyjne oferty zajęć rozwijających zainteresowania dzieci, a także zajęcia prowadzone przez instytucje współpracujące z przedszkolem;
* kodeks uwzględniający prawa i obowiązki dzieci;
* starannie dobrane programy i kierunki pracy motywujące dzieci do aktywności, twórczości, wspierające ciekawość i wyrównujące ich szanse edukacyjne;
* ciepłe kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi, wgląd w sukcesy i osiągnięcia w różnych dziedzinach;
* opracowanie narzędzi do diagnozy dziecka 5-6-letniego;
* wdrażanie programów własnych opracowanych przez nauczycielki Przedszkola nr 67;
* stałe, systematyczne i owocne kontakty ze środowiskiem lokalnym: Szkołą Podstawową nr 7, Szkołą Muzyczną, biblioteką osiedlową, innymi placówkami przedszkolnymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz dzieci.

NASZE PRZEDSZKOLE DĄŻY DO TEGO, ABY NASI WYCHOWANKOWIE:
- byli przygotowani do pełnienia roli ucznia;
- przyjmowali postawy społecznie akceptowane takie jak: uczciwość, koleżeńskość, aktywność, opiekuńczość w stosunku do potrzebujących, szacunek do własnej i cudzej pracy oraz mienia wspólnego i osobistego;
- uczestniczyli w życiu rodzinnym, w grupie koleżeńskiej, społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej;
- kontrolowali własne emocje;
- radzili sobie w trudnych sytuacjach;
- prezentowali zasady savoir vivre (dobre maniery i wychowanie, na co dzień, poprawne zachowanie w różnych sytuacjach);
- odkrywali w sobie własny potencjał i rozwijali go zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz możliwościami w poczuciu pełnej samorealizacji;
- funkcjonowali jako młodzi obywatele w społeczności zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w odniesieniu do własnej osoby i otoczenia;
- preferowali model zdrowego i ekologicznego stylu życia;
- poznawali i przestrzegali oraz egzekwowali swoje prawa i obowiązki.Przedszkolowo.pl logo